FÖR FÖRETAG


Hur mår dina anställda? Kan det finnas en potential som inte riktigt används idag?

Med rätt stöd och guidning kan många få ny energi och komma mer till sin rätt. Medarbetarnas egen drivkraft är en  kraftfull och värdefull resurs. Edgensoul hjälper dig som företag eller organisation att genom mentorskap, workshops, föreläsningar, företagsyoga och chefsstöd förstärka dina anställdas självinsikt och motivation så att de känner sig  engagerade och kan använda sin fulla kapacitet.  

FÖR PRIVATPERSONER

Hur känns det på jobbet?
Kan du var ditt bästa jag?


Det som ger engagemang, motivation och kraft är olika för olika personer. Ibland behöver man stanna upp och få stöd att reflektera över hur man upplever sin situation. När man vet vad som känns  viktigt är det lättare att få ny energi och kunna ta nya steg och växa.  
Genom mentorskap/coaching hjälper vi dig att öka din självinsikt, förstå dina drivkrafter och hitta nya vägar att utvecklas och må bra på jobbet.